Konuşmaları
TODAİE Meclis Bütçe Konuşma Metni
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en içten duygularla sizleri selamlıyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

 


 


Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en içten duygularla sizleri selamlıyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 2023 hedeflerine hizmetkâr olacak 2012 bütçemizin ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.


Değerli milletvekilleri, yerküremizde coğrafya milletlerin ve devletlerin kaderinin belirlenmesinde en temel unsurlardandır. Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan millet ve devletlere hep iddialı olma, büyük olma rolünü biçmiştir ve bu rolün içerisinde hep büyük devlet adamı olmayı öngörmüştür. Anadolu topraklarında var olduğumuz günden bu yana ürettiğimiz bilgi, diplomasi ve adalet eksenli yönetme kabiliyetimizle biz hep büyük devlet olduk ve gelecekte de hep büyük devlet olarak var olmaya devam edeceğiz.


Değerli milletvekilleri, İstanbul'daki sade görüntüsüyle Topkapı Sarayı eksen olmak üzere, Balkanlar, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Kafkaslardaki varlığımızın geçmişteki en temel sırlarından birisi, insanı esas alan, insanı bilgiyle buluşturan ve devlet adamı olabilme kabiliyetini edindiren enderuni eğitim geleneği olmuştur. Osmanlıda Enderun ile yetiştirilen yöneticiler, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte üniversitelere verdiğimiz önem üzerinden varlığını bugüne dek devam ettirmiştir.


1952 yılında Birleşmiş Milletler ile yapılan Teknik Yardım Anlaşması kapsamında ek protokolle kurulan TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi) kurulduğu günden bu yana kamu yönetiminin gelişmesine yönelik bilgi üretmek ve de çağdaş yönetim anlayışına uygun yöneticiler yetiştirmek üzere varlığını bugüne dek devam ettirmiş ve AK PARTİ iktidarları döneminde de bütçesi yüzde 500'ün üzerinde artırılarak, fiziki şartları yenilenerek ve de bu coğrafya eksenli ülkelerle kurduğu iletişim ve de bu coğrafya merkezli bir koordinasyon merkezi olma kabiliyetini güçlendirerek devam ettirmektedir.


Avrupa Kamu Yönetimi Birliği tarafından akredite edilmiş olan TODAİE, kamu yöneticisi yetiştirmek, Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye arasında kamu yönetimi alanında koordinasyon merkezi olmak ve Türkiye'de, yakın coğrafyada nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek ve bilgi üretmek gibi bir misyonu edinmiştir, geleceğin coğrafyasına yönelik Enderun olma yolundadır. Bu doğrultuda, Avrupa Kamu Yönetimi Merkezine akredite olan ve STK hüviyetinde olan TODAİE Azerbaycan, Çin, Suriye, İran ve Fransa'yla mutabakat anlaşmalarını imzalamış ve karşılıklı olarak kamu yöneticilerinin eğitimine birlikte devam etmektedir. Kırgızistan ve Kazakistan ile protokol süreci devam etmekte, Cezayir ve Tunus iş birliği istemektedir.


Değerli milletvekilleri, Türkiye, gelecekte küresel sistemde bir güç merkezi olma yolunda yürümektedir. Bu yürüyüşte şüphesiz en temel ihtiyaçlarımızdan birisi Alparslan, Fatih, Yavuz, Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte gelenek hâline getirdiğimiz büyük devlet adamı yetiştirebilme, büyük devlet adamı ortaya koyabilme kabiliyetimizi devam ettirmekte gizlidir ve bu süreçte, son on yıllık AK PARTİ iktidarı döneminde AK PARTİ hareketinin lideri ve ülkemizin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif ile Türkiye, küresel sistemde var olacağını bir kez daha cihana göstermiş ve cihanşümul insan yetiştirme kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır.


Bu vesileyle, 2012 bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri selam ve saygıyla selamlıyorum.


 

Yazdır