Konuşmaları
Türkiye-Romanya İlişkileri Hk. Meclis Konuşması
İstanbul Milletvekili Metin Külünk bey'in Mecliste Türkiye-Romanya İlişkileri Hk. Konuşma

 


 


Sayın Başkan,


Saygıdeğaer Milletvekilleri,


 


Türkiye konumu itibariyle, 3 kıta; Afrika, Asya ve Avrupa ile bunlara bağlı alt bölgelerle yoğun kültürel, sosyal, ekonomik ve sosyal tarihi bağlara sahiptir.


 


Kafkasya, Hazar Bölgesi, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar bu bölgelerin belli başlılarını oluşturmaktadır.


 


Dönem dönem bu bölgelerin biriyle ilişkilerde yoğunlaşma yaşanmış ama diğer bölgelerde de ilişkilerin sürdürülmesine özen gösterilmiştir.


 


Balkanlar bu anlamda Türkiye için tarihi anlamda özellikli bir coğrafya olmakla birlikte; sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerinde ön planda yer almış, özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile de önemli gündem maddelerinden biri olmuştur.


 


Bir dönem demir perdenin altında bulunan ülkelerin, 90 sonrası oluşan yeni küresel sisteme dahil olması, Türkiye’nin bu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmesini de kolaylaştırmıştır.


 


İkili ilişkilerin son 20yılda hızla geliştiği bu Balkan ülkelerinden biri de Romanya’dır.


 


130 yıllık bir geçmişe sahip olan Türkiye-Romanya ilişkileri, bu ülkenin demokrasiye ve çağdaş ülkeler sistemine entegre olmasıyla yoğunluk kazanmıştır.


 


Son birkaç yıla bakıldığında, AK Parti hükümetleri ile, iki ülke arasında resmi ziyaretlerin hayli artmış olduğu görülecektir.


 


Bu çerçevede, dönemin Rumen Dışişleri Bakanı Cristian Diaconescu’nun 26-28 Ağustos 2009’da Türkiye’yi ziyareti sırasında Türk-Romen ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde geliştirilmesine karar verilmiştir.


 


Romanya Türkiye ilişkileri kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda son derece kuvvetli bir yapıya sahiptir.


 


Türkiye ile Romanya, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci vb. uluslararası kurumlarda işbirliği içinde çalışmaktadır.


 


Romanya’nın AB sürecinde Türkiye’nin üyeliğine verdiği destek de burada not edilmelidir.


 


İki ülke arasındaki ilişkiler sahip olduğu güçlü bağ, bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi ve barışın korunmasında önemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır.


Saygıdeğer Milletvekilleri,


 


İki ülke Romanya’da yaşayan Türk azınlık dolayısıyla derin kültürel bağlara sahiptir.


 


 


Dünyaca ünlü tarihçimiz Kemal Karpat’ın Dobruca doğumlu olması, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi bağı göstermesi açısından önemlidir.


 


Romanya’da resmi kaynaklara göre 29.533 Oğuz (Osmanlı Türkleri) ve 24.649 Tatar Türkü olmak üzere toplam 54.173 Türk yaşamaktadır. 1 Ağustos 2010 verilerine göre ise Türkiye’de 1.238 Rumen vatandaşı ikamet etmektedir. 


 


 


Romanya ekonomik anlamda da ülkemiz için önem taşımaktadır.


 


1990’lı yılların başında Çavuşesku döneminin bitişiyle, önce bavul ticareti ile başlayan iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, günümüzde son derece kıymetli bir görünüm kazanmıştır.


 


Romanya ülkemizin Balkanlardaki en büyük ticari ortağıdır. Ayrıca ülkemiz, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından Romanya’nın 4. Büyük ihracat pazarıdır.


 


 


2008 yılı sonunda 7,5 milyar Doları aşan ticaret hacmimiz, küresel krizin etkisiyle 2009 yılı sonu itibarıyla 4,5 milyar Dolar seviyesine inmiş, 2010 yılında ise artarak 6 Milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.


 


Romanya’daki Türk yatırımları 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye, Romanya’da yabancı sermaye yatırımı yapan ülkeler arasında değer itibariyle dokuzuncu, yatırımcı sayısı itibariyle üçüncü ülke konumundadır.


 


 


 


Ülkemizin Romanya’daki başlıca yatırım alanları, bankacılık, inşaat, gıda sanayi, ambalaj sanayi, plastik maddeler üretimi, elektronik eşya ve tekstildir. Romanya’da 6000 civarında Türk firması ve 15.000 kadar Türk işadamı faaliyet göstermektedir.


 


Tüm bu istatistiklerden de görüleceği gibi Romanya ile ekonomik ilişkilerimiz son derece derin ve stratejik öneme haizdir.


Bu sebeple iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi bir tercihten ziyade, gerekliliktir.


 


Ülkemizin Romanya ile ilişkilerini geliştirmesi hem Balkanlardaki konumumuzun sağlamlaştırılması hem de AB üyelik sürecinde verilecek destek açısından kıymetlidir.


 


Türkiye’nin yeni pro-aktif dış politikasında, Romanya ile sahip olduğumuz sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkiler göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir.


Cebelitarıktan, Babül Mendep’e kadar etkisini artıracak “lider” vasıflı bir Türkiye için Romanya gibi dostlara ve stratejik ortaklara sahip olmak vazgeçilmez bir zorunluluktur.


 


 


 


Bu vesile ile iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde hizmeti geçen tüm siyaset ve devlet adamlarına teşekkür ederim.


 


Metin Külünk


İstanbul Milletvekili


 


 

Yazdır